Wednesday, January 27, 2021

Thursday, October 25, 2018

PÅ SPANING EFTER MINNEN 
av Leif Södergren
Jag växte upp på i Göteborg på1950-talet innan vårt ekonomiska välstånd tagit fart och innan vi hade vårt nuvarande sociala skyddsnät. Då levde vi på ett annat sätt än idag, vi fick nöja oss med mindre. Kanske vi idag kan lära av de värderingar som rådde då. Då hushållade vi med våra resurser. Barn fick ta över släktingars kläder. Skor behölls mycket längre och sulades om. Vi använde tvättlappar och slösade inte med vattnet. Kläder och mycket av det vi konsumerade tillverkades i Sverige. Vi betalade vad det faktiskt kostade när arbetare i Sverige, anslutna till fackföreningar utförde arbetet. 

På femtiotalet handlade vi över disk och när självbetjäningen tog fart på sextiotalet, insåg vi nog inte hur den skulle revolutionera handeln och våra liv. Sextiotalets "köp-slit-och-släng" filosofi, var en utmaning till de som 15-20 år tidigare hade levt med ransonering och förnuftig återhållsamhet under andra världskriget. Det tog tid att vänja sig vid det nya. De nya TV-apparaterna gjorde sitt och snart stod vi alla där, konsumtionslystna i snabbköpskassorna och plockade på oss några extra av de där plastkassarna som var gratis. Resten är historia.
Globaliseringen har fullkomligt förvridit våra sinnen. Anonym utländsk arbetskraft framställer varor för en spottstyver. Vi frestas att konsumera mycket mer än vi egentligen behöver och vår konsumtionsfrossa slukar kopiösa mängder av jordens resurser. Plötsligt en sommar håller hela Sverige på att torka ut och stora arealer brinner upp och många får sig en tankeställare. 
Det är mot den bakgrunden som jag gått på jakt efter minnen. Det vore en förfärlig förlust att berövas sina minnen. Det är ju minnet av det som hänt, jämfört med det som händer idag, som ger material till samtal och reflektioner. 

Friday, September 18, 2015


A series of closeups (224 photos) of Gothenburg, Sweden. Language: English and Swedish. 
MORE DETAILS HERE
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.
Memories and thoughts on food and those who cooked it, going back many decades, with 180 photos and illustrations from California, Sweden and England. 
Available from most internet bookshops.
 Köp hos Adlibris.


132 colour photos from The Garden Society of Gothenburg (TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN MED TEXT PÅ ENGELSKA OCH SVENSKA), one of the best preserved early 19th century parks in Europe. Language: English and Swedish. 
Available from most internet bookshops. 
Leif Södergren som växte upp i Göteborg under femtio/sextiotalet har i dessa betraktelser rest tillbaka i minnet och bland andra träffat på tant Ingeborg vid strykbordet i våningen på Vasagatan, nunnorna i Katolska skolan och Olga, hans exotiska amerikanska mormor på Särö.
Han berättar även om sommarjobbet som konduktör på Göteborgs Spårvägar 1965, tyska hembiträdet Liselotte, den annorlunda miljön på Landalaskolan och tidens utpräglade klassamhälle. Här finns mycket att reflektera över.

Available from most internet bookshops. 
Köp hos AdlibrisLove letters from my Swedish Grandfather Folke, to my American/Swedish grandmother Olga from 1909-1961
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

This picture book is a "Pictorial Companion" to the book above (the love letters from my Swedish Grandfather Folke, to my American/Swedish grandmother Olga from 1909-1961). It exists with Swedish text also (below)
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

En bilderbok på svenska, samma som ovan.
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.
Translated by me / Översatt av mig
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

.
.